In cijfers

Het jaar 2018 in kerncijfers.

Omzet & Reizen

Omzet 2017: €200.413 Omzet 2017 t.o.v. 2016: 103% Aantal geloodste scheepsreizen: 93.531

Loodsen

Materieel

Medewerkers

Emissies

Onze aandachtsgebieden

Het Loodswezen ziet het als plicht om door voortdurende innovatie bij te dragen aan het waarborgen van de kwaliteit van de Nederlandse maritieme sector.

Duurzaamheid

Het Loodswezen wil in zijn bedrijfsactiviteiten het milieu zoveel mogelijk ontzien. Het brandstofverbruik van de vloot is binnen het Loodswezen de grootste veroorzaker van uitstoot van CO2 en fijnstof.

Veiligheid

Veiligheid is voor het Loodswezen de kern van het bestaan. 24/7 staat realisatie hiervan centraal. Het verder verbeteren van veiligheid (en in het direct verlengde kwaliteit) is binnen het Loodswezen een continu streven. 

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij het Loodswezen voorop. Stakeholders en ketenpartners kunnen het hoogst mogelijke niveau van dienstverlening verwachten.

Innovatie

Elkaar steeds sneller opvolgende technologische ontwikkelingen, groeiende mogelijkheden op het gebied van digitalisering en toenemende aandacht voor duurzaamheid vereisen een innovatieve opstelling.

Stakeholders Loodswezen

Door de positie in de maritieme keten en de toegewezen wettelijke taak heeft het Loodswezen een breed pallet aan stakeholders. Voor al deze partijen wil het een integere, betrouwbare partner zijn.

Stakeholders

Over alle activiteiten en de maatschappelijke effecten ervan wil het Loodswezen transparant communiceren met de omgeving. Goed contact en een open dialoog zijn essentieel voor een optimale dienstverlening. Uit gesprekken met stakeholders komt naar voren dat deze openheid en transparantie nog beter kan. Dit publieke jaarverslag is een eerste middel om hierin te verbeteren. 

In de keten

Nederland heeft een prominente positie in het internationale goederentransport en het Nederlandse deel van de Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld.