Duurzaamheid

Nederlands Loodswezen B.V. wil in zijn bedrijfsactiviteiten het milieu zoveel mogelijk ontzien. De grootste veroorzaker van CO2- en fijn stofuitstoot is het brandstofverbruik van de vloot. Bijna 96 procent van de huidige CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het dieselverbruik van loodsvaartuigen, tenders en jollen. In 2017 is een CO2-reductieplan opgestart, dat in 2018 verder is uitgevoerd. Wij zetten ons in om de uitstoot terug te dringen en kijken daarbij niet alleen naar technologische oplossingen. Hoewel de meeste impact gemaakt kan worden binnen de vloot, worden ook op andere vlakken duurzaamheidsmaatregelen genomen. Zo wordt bijvoorbeeld niet altijd met een volle tank gevaren om gewicht (en hiermee uitstoot) te reduceren. In Vlissingen wordt een duurzaam Pilot Support Gebouw gebouwd.